Ludobójstwo wołyńskie 1943
Ludobójstwo wołyńskie 1943

Ludobójstwo wołyńskie 1943

Ludobójstwo wołyńskie 1943 Niedzielą 11 lipca nastąpił największy atak band UPA i OUN na terenie Polski. Szczególnie tragiczne wydarzenia rozegrały się w trakcie mszy w kościołach w Porycku, Chrynowie, Krymnie, Kisielinie. Duchowni byli mordowani przy ołtarzach. Po wymordowaniu Polaków w Porycku, Ukraińcy sprofanowali świątynie, a później próbowali ją wysadzić. Podczas mszy zginęło mnóstwo wielopokoleniowych rodzin. Wsie były otaczane tak by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę oraz wezwanie pomocy.

Ludobójstwo wołyńskie 1943

LUDNOŚĆ POLSKA ZAMORDOWANA PRZEZ UKRAIŃSKIE UPA WOŁYŃ 1943

Następnie rozpoczęła się rzeź bezbronnych cywilów w której oprócz UPA brali udział również ukraińscy mieszkańcy pobliskich wsi. Byli uzbrojeni w takie narzędzia jak kule, siekiery, widły, kosy, piły, noże czy młotki. Puste wsie były później palone, aby uniemożliwić ponowne osiedlenie. Były to akcje dobrze przygotowane i zaplanowane. Historycy wyliczyli orientacyjnie 200 metod brutalnego pozbawienia życia około 50 tysięcy Polaków i w odwecie 2–3 tysięcy Ukraińców. Dzięki tym taktykom na oczyszczonym terenie miała powstać wolna Ukraina. Po czasie względnego uspokojenia zdarzeń w październiku-listopadzie 1943 na obszar Wołynia nadszedł atak zbrojonych grup UPA wspomaganych przez miejscową ludność ukraińską. Najpierw uderzyli ma duże skupiska ludności polskiej i bazy samoobrony w powiatach: rówieńskim, łuckim, kowelskim i włodzimierskim. Początkiem 1994 w Wołyniu odbył się ostatni atak. Oddziały UPA i OUN skorzystały z wycofania się garnizonów niemieckich przed zbliżającą się Armią Czerwoną i zaatakowały bezbronnych Polaków. W drodze pomiędzy Kuśkowcami Wielkimi, a Śniegorówką 2 lutego 1944 zamordowano 129 uchodźców z Łanowiec. 13 lutego w paru miejscowościach znajdujących się niedaleko Włodzimierza Wołyńskiego zginęło około 140 Polaków. Również w tym samym miesiącu SB OUN zamordowało około 300 ludzi w Wiśniowcu wewnątrz zakonu. Były to głównie kobiety oraz dzieci.

Ludobójstwo wołyń

DODAJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *